Vedtægter

I Skelskør Roklubs vedtægter finder du information om rettigheder og pligter som medlem i roklubben.

Derudover indeholder vedtægterne bl.a. bestemmelser for

  • bestyrelse og udvalg
  • regnskab
  • generalforsamling.

På generalforsamlingen i 2021 blev vedtægterne ændret, så klubben nu har mulighed for afholdelse af en digital generalforsamling.

Vedtægterne blev senest ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 16-12-2021.

Du kan hente og læse vedtægterne ved at klikke på knappen Vedtægter