Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk- og tastefejl.

MEDLEMSVILKÅR
I forbindelse med din første betaling godkender du, at Skelskør Roklub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Skelskør Roklub.

Beløbet du skal betale for medlemskabet af Skelskør Roklub, trækkes automatisk via dit betalingskort.

Du vil senest 7 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit medlemskab.

Skelskør Roklub benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.

Dine kortinformationer kan ikke ses af Skelskør Roklub, og gemmes ikke hos Skelskør Roklub, men hos Dibs.

Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata, fremsender Skelskør Roklub påmindelse herom pr. mail, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du har modtaget det nye kort, ved at logge ind på WEB, klik på "Betalingskort".

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Du modtager en kvittering via e-mail ved træk fra betalingskort.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemskab
Ønsker du ikke længere medlemskab af Skelskør Roklub, kan du melde dig ud ved at sende en e-mail til formanden eller kassereren. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

KURSER
Ved tilmelding til kurser skal du betale et depositum senest 7 dage efter tilmelding. Du bliver opkrævet restbeløbet, som skal betales senest 30 dage før kursusstart. Ved afmelding senere end 30 dage før kursusstart tilbagebetales depositum ikke, og restbeløbet tilbagebetales kun, hvis Skelskør Roklub kan finde en anden deltager til den ledige plads.
Ved færre end 4 tilmeldte til et kursus, forbeholder Skelskør Roklub sig ret til at aflyse kurset. I tilfælde af aflysning får du depositum og restbeløb refunderet.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter, men ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.