Inriggere - Vi er alle i samme båd

Inriggere er for dig, der godt kan lide at kombinere motion med socialt samvær.

Klubben har 6 inriggere, 3 af træ og 3 af glasfiber. 3 af bådene er toere, dvs. to roere og en styrmand, mens 3 er firere, dvs. fire roere og en styrmand. I Skelskør Roklub skiftes vi til at være styrmand på turen. Er du til fart, kan du også bruge klubbens dobbeltsculler og singelscullere. 

Når man starter med at ro inrigger, skal man ro sammen med en af klubbens instruktører. Instruktøren sætter den nye roer ind i kommandoer og hvordan man ror. Det kræver normalt 6-7 ture, før en ny roer kan frigives og derefter ro sammen med de øvrige medlemmer.

Når du har fået tilstrækkelig erfaring som roer, kan du blive uddannet som styrmand, og senere eventuelt som langtursstyrmand. Nogle af vores meget erfarne roere får også en uddannelse som instruktører.

Skelskør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport, og vi skal følge foreningens love. Derfor kræver vi, at vores inrigger-roere skal kunne svømme mindst 300 meter. 

Du kan se vores reglementer for daglig roning og for langture her.

Ro med os morgen og aften

Det er altid muligt selv at aftale roture med andre af klubbens medlemmer, når man har tid og lyst.
Eller man kan møde op til de faste rotider for inriggere: 

Morgen

Du er velkommen til at ro sammen med resten af flokken om morgenen:  mandag, onsdag og fredag formiddag klokken 09:00.
Efter roning samles vi i klubhuset til en kop kaffe. 

Aften

Klubben har aftenroning tirsdag og torsdag aften klokken 17:30.

På tur i inrigger og kajak

Klubbens medlemmer er gode til at arrangere fælles langture, hvor vi medbringer egen frokost og kaffe.
På disse ture besøger vi andre roklubber, hvor vi låner deres inriggere og oplever deres lokale rofarvand. 
Kajakroerne medbringer klubbens kajakker på vores trailer.

Tilmelding til kursus

Du kan tilmelde dig til kurus i inriggerroning her.